មុននឹងជួសជុលដំបូល ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែជួបពិភាក្សា និងចាត់ចែងកិច្ចការជាក់លាក់ គ្រួសាររួមចំណែកសម្ភារៈ និងគ្រួសាររួមចំណែកថ្ងៃពលកម្មតាមសមត្ថភាព។ ក្រោយបញ្ចប់អ្នកភូមិនឹងធ្វើពិធីសែន Giang ដើម្បីប្រារព្ធពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីតាមទំនៀមទម្លាប់...

leftcenterrightdel
រុះរើដំបូលចាស់

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ប្រក់ស្មៅស្បូវភ្លាំង

leftcenterrightdel
មនុស្សម្នាក់ៗមានការងាររៀងខ្លួន

leftcenterrightdel
ធ្វើពិធីបណ្តេញខ្មោច ឡើងគេហដ្ឋានថ្មី

បកប្រែដោយ Duy Hoan