ក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍ចំនួន ២៥ ដែលល្បីឈ្មោះលើទូទាំងពិភពលោក (Popular Destinations) ត្រូវបានឆាជ្រើសរើសដោយភ្ញៀវទេសចរមកពីជុំវិញពិភពលោករបស់គេហ៍ទំព័រ Tripadvisor ឆ្នាំ ២០២៣ ទីក្រុងហាណូយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៧។

leftcenterrightdel
ចង្វាក់នៃជីវិតរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយ (រូបថត៖ Tripadvisor)

ទីក្រុងហាណូយក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ ក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍ដែលមានម្ហូបអាហារល្អបំផុតទាំង២០ នៅលើពិភពលោក (Best Food Destinations) របស់គេហ៍ទំព័រ Tripadvisor នៅឆ្នាំ ២០២៣ (បន្ទាប់ពីទីក្រុងរ៉ូម នៃប្រទេសអ៊ីតាលី និងទីក្រុងក្រេត នៃប្រទេសក្រិក)។ ទីក្រុង Hoi An និងទីក្រុងហូជីមិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ និងទី ១១ ក្នុងបញ្ជីគោលដៅទេសចរណ៍ពេញនិយមទាំង២៥ នៅឆ្នាំ២០២៣ ដែលជ្រើសរើសដោយភ្ញៀវទេសចរ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh