អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai នៅទីក្រុងហាណូយ បន្តត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអាកាសយានដ្ឋានល្អបំផុតទាំង ១០០ នៅ​លើពិភពលោកឆ្នាំ២០២០។

leftcenterrightdel
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai (រូបថត៖ vtc.vn)

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Da Nang នៅទីក្រុង Da Nang វៀតណាមក៏មានវត្តមានជាលើកដំបូងក្នុងបញ្ជីអាកាសយានដ្ឋានដែលត្រូវបានកែលម្អបំផុតទាំង១០ នៅលើពិភពលោកផងដែរ។ នេះជាលើកទី ៥ ជាប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ មក  អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិល្អបំផុតទាំង ១០០ នៅលើពិភព​លោក។ នាពេលថ្មីៗនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai បានដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលនិងប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហការ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សហគ្រាសសេវាកម្មនានានិងក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីត្រូវបានលើកកំពស់គុណភាពនៃសេវាកម្មនិងរក្សាការទទួលយោបល់ពីអ្នកដំណើរ។ល៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh