ដោយមិនក្រែងអែងនឹងការលំបាកលំបិន និងគ្រោះថ្នាក់ទេ ឱ្យតែទទួលបានព័ត៌មានដែលត្រូវការជំនួយ គ្រូពេទ្យយោធានឹងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅពិនិត្យសុខភាព ផ្តល់ថ្នាំពេទ្យ និងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់ធ្ងរតែម្តង។

leftcenterrightdel
នៅព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ គ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាយិកាពិនិត្យថ្នាំពេទ្យ សម្ភារៈជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងធុងអុកស៊ីសែន
leftcenterrightdel
កញ្ចប់ថ្នាំពេទ្យនិមួយៗនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺ Covid-19 ម្នាក់ៗដើម្បីព្យាបាលនៅផ្ទះ
leftcenterrightdel
នៅពេលទទួលបានព័ត៌មាន គ្រូពេទ្យប្រញាប់នាំធុងអុកស៊ីសែន និងប្រអប់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់មកតាមផ្លូវ
leftcenterrightdel
ពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់សម្រាប់អ្នកជំងឺ Covid-19 នៅផ្ទះ
leftcenterrightdel
ក្នុងករណីអ្នកជំងឺមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ពួកគេហៅទូរស័ព្ទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ

បកប្រែដោយ Huyen Trang