ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា លោកបណ្ឌិត Nguyen Hung Son នាយករងវិទ្យាស្ថានការទូត បានអះអាងថា របៀបវារៈស្តីពីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ជាចំណុចសំខាន់នៃការទូតពហុភាគីរបស់វៀតណាម ជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន។

leftcenterrightdel
លោកបណ្ឌិត Nguyen Hung Son នាយករងវិទ្យាស្ថានការទូត ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា (រូបថត៖ baoquocte.vn)

លោក Mohammad Naciri នាយកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រី (UN Women) ប្រចាំតំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក បានចាត់ទុកវៀតណាមជាគំរូលេចធ្លោមួយក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទី និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី ក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang