ចាប់តាំងពីបំផុសឡើងនាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីមានការចូលរួមពីអង្គការ សហគ្រាស និងបុគ្គលជាច្រើនកុះករ។ អំណោយរួមមានស្បៀងអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ ដោយមានតម្លៃសរុបជិត ២៣៧.៦ ពាន់លានដុង ត្រូវបានជូនដល់អ្នកក្រីក្រ មនុស្សចាស់ឯកោ កម្មករគ្មានការងារធ្វើ សិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាក។ល៕

leftcenterrightdel
យុវជនស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំអំណោយ

leftcenterrightdel
ស្តង់ “អំណោយសុខុមាលភាពរាប់លានកញ្ចប់” នៅសង្កាត់ Phu Thuong ខ័ណ្ឌ Tay Ho ទីក្រុងហាណូយ

leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជន ជូនអំណោយដល់កម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត

leftcenterrightdel
អំណោយត្រូវបានជូនដល់មនុស្សចាស់ឯកោដែលមានស្ថានភាពលំបាក

បកប្រែដោយ Thuy Anh