ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអានឬទាញយកចំនួន ១៨ ពាន់ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងវិធានការវាយតម្លៃរហ័ស និងពិតប្រាកដ ស្ដីពីស្ថានភាពនៃការជ្រាបចូលជាតិប្រៃ។

leftcenterrightdel
ការងារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកស្រីបណ្ឌិតជនជាតិវៀតណាមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសពីជប៉ុន (រូបថត៖ vovworld.vn)

ក្នុងការស្រាវជ្រាវ លោកស្រី Nguyen Kim Anh បានឲ្យដឹងថា ការវិភាគដីធ្លីនិងរូបភាពពីផ្កាយរណបគឺជាកត្តាសម្រេចកំណត់សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសន្ទស្សន៍។ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានលុបបំបាត់កត្តានៃអាកាសធាតុ ដោយហេតុនេះបង្កើនគុណភាពរូបភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាយតម្លៃ។ បន្ទាប់មក បញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍វិភាគឯកទេសដើម្បីគណនានិងស្រង់សន្ទស្សន៍ពីរូបភាពផ្កាយរណប៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh