កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញ សូមឧទ្ទេសនាមរូបថតមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពជាក់ស្តែងរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននៅអង្គភាពនានាដូចខាងក្រោម៖

leftcenterrightdel
យុវជននៃយោធភូមិភាគទី ៩ ចាប់ផ្តើមខែយុវជនឆ្នាំ ២០២០

leftcenterrightdel
យុវជននៃខេត្ត Tien Giang ដឹកជញ្ជូនទឹកស្អាតជូនក្រុមគ្រួសារដែលជួបការលំបាក

leftcenterrightdel
សម្ព័ន្ធយុវជនទីក្រុងហាណូយផ្តល់ម៉ាសវេជសាស្រ្តដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាជន

leftcenterrightdel
យុវជននៃខេត្ត Ha Tinh ដាំដើមឈើដើម្បីការពារបរិស្ថាន

leftcenterrightdel
យុវជននៃខេត្ត Binh Dinh សំអាតបរិស្ថាន

បកប្រែដោយ Huyen Trang