នាពេលថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Ia Yok ស្រុក Ia Grai (Gia Lai) បានសហការជាមួយវិទ្យាល័យ Pham Van Dong (ស្រុក Ia Grai) រៀបចំពិធីបុណ្យ​ទទួលអំណរស្រូវថ្មីដែលជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវ “អភិរក្ស និងរៀបចំឡើងវិញបុណ្យទទួលអំណរស្រូវថ្មីរបស់ជនជាតិ Jrai នៅភូមិ Bo ឃុំ Ia Yok។

 

leftcenterrightdel
មុននឹងធ្វើពិធីសែន ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ  គ្រូសំណែន អ្នកភូមិ និងក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ស្រែដើរជុំវិញស្រែ

leftcenterrightdel
ដង្វាយរួមមាន៖ ស្រា ១ ពាង មាន់នៅរស់ ១ ក្បាល ឫស្សីមួយដើម

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ដើមឫស្សីភ្ជាប់កួរស្រូវ

leftcenterrightdel
ពិធីសែនអរព្រះគុណអាទិទេព អ្នកតាស្រូវដែលបានផ្តល់ផលស្រូវជូនគ្រួសារ

បកប្រែដោយ Duy Hoan