ផ្សារណាត់ Si Lo Lau មិនត្រឹមតែជាកន្លែងទិញ-លក់ទំនិញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាលំហវប្បធម៌ កន្លែងផ្លាស់ប្តូរ ជួបប្រាស្រ័យរបស់បងប្អូនជនជាតិ Dao និង Ha Nhi នៅទីនេះទៀតផង៕

leftcenterrightdel
នារីជនជាតិ Dao ជួបគ្នានៅផ្សារ

leftcenterrightdel
មុខទំនិញសង្កឹមគឺជាផលិតផលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅផ្សារ

leftcenterrightdel
សាច់ជ្រូក ដែលជាផលិតផលបសុសត្វរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានដាក់លក់នៅផ្សារ

leftcenterrightdel
កសិផលដែលបានលក់នៅទីផ្សារនេះគឺសាមញ្ញណាស់

leftcenterrightdel
ប្រជាជនណែនាំផលិតផលដល់អតិថិជន

បកប្រែដោយ Huyen Trang