ដំណើរទេសចរណ៍ត្រូវបានរៀបចំក្នុងឱកាសទីក្រុង Thu Duc រៀបចំសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១ ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើត ដែលជាទីក្រុងដំបូងស្ថិតក្នុងទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិម។ ចំណុចពិសេសនៃដំណើរទេសចរណ៍នេះគឺការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍តាមផ្លូវទន្លេ មើលស្ថាបត្យកម្មគំរូ ទស្សនាប្រាសាទស្ដេច Hung  ទស្សនាសារមន្ទីរអាវផាយ និងកេរិ៍្តដំណែលវប្បធម៌។ល។ ក្នុងកម្មវិធី ភ្ញៀវទេសចរក៏មានឱកាសជិះកង់តាមផ្លូវនៅជនបទថ្មីៗ របស់ទីក្រុង Thu Duc៕

leftcenterrightdel
ភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមដំណើរទេសចរណ៍តាមផ្លូវទន្លេ

leftcenterrightdel
ជិះកង់តាមផ្លូវនៅជនបទថ្មីៗ

leftcenterrightdel
ទស្សនាសារមន្ទីរអាវផាយ

leftcenterrightdel
ទស្សនាប្រាសាទស្ដេច Hung

បកប្រែដោយ Thuy Anh