នាយកដ្ឋាននយោបាយ សម្រេចបានសមិទ្ធិផលជាក់ស្តែងជាច្រើន ជាពិសេសក្នុងការជួយគណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរដែនដី និងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនកសាងមូលដ្ឋាននយោបាយប្រកបដោយរឹងមាំ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច រក្សាស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ រួមចំណែកការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនជាតិ៕

leftcenterrightdel
យុទ្ធជននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Cao Bang ជួយប្រជាជនក្នុងការប្រមូលផលស្រូវ
leftcenterrightdel
កងទ័ពការពារព្រំដែននៅតំបន់ខ្ពង់រាបខាងលិច Tay Nguyen វៀតណាម ប្រកាន់ភ្ជាប់មូលដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើការចលនាប្រជាជនឲ្យអនុវត្តល្អនូវគោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋ
leftcenterrightdel
យុទ្ធជននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Lang Son ណែនាំកុមារនៅតំបន់ព្រំដែន រៀនអក្សរ

បកប្រែដោយ Thanh Cong