មហាសន្និបាតបក្ខភាគគឺជាពិធីបុណ្យធំសម្រាប់កម្មាភិបាល និងបក្ខជនក្នុងអគ្គស្នងការដ្ឋាននយោបាយ។ តំណាង ២៦០ នាក់ដែលចូលរួមមហាសន្និបាតបានបង្ហាញពីឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កម្មាភិបាល បក្ខជន និងបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវការប្ដេជ្ញាចិត្តរួមភាគទានក្នុងជោគជ័យរបស់មហាសន្និបាត តាមរយៈនោះ បញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាព ឯកភាព ឫទ្ធានុភាពនយោបាយ ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននយោបាយក្នុងរយៈពេលជាង ៧៥ ឆ្នាំកសាង ប្រយុទ្ធ និងអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនអំពីមហាសន្និបាត៕

leftcenterrightdel
តំណាង ២៦០ នាក់ដែលចូលរួមមហាសន្និបាត
leftcenterrightdel
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Trong Nghia និងតំណាងទាំងឡាយចូលរួមពិព័រណ៌តាំងបង្ហាញសៀវភៅរបស់បណ្ណាល័យកងទ័ព
leftcenterrightdel
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Do Can និងតំណាងទាំងឡាយទៅទស្សនាសម្ភារធ្វើឯកសារ និងរូបភាពឌីជីថល 3D
leftcenterrightdel
ប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាត

បកប្រែដោយ Thuy Anh