កិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយដែលបង្ហាញពីការសន្យាយ៉ាងមុតមាំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះដំណោះស្រាយដែលគួរតែផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្ត ដើម្បីអនុវត្តអាទិភាពចំនួន ៤ នៃក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាព Sendai ចាប់ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ ២០៣០។

leftcenterrightdel
លោក Dang Hoang Giang ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រធានស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការ សហប្រជាជាតិ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងមតិនៅកិច្ចប្រជុំ លោក Dang Hoang Giang ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រធានស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោក វៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអនុវត្តការសន្យាជាសកលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។

លោក Dang Hoang Giang ឯកអគ្គរដ្ឋទូត បានស្នើដំណោះស្រាយធំៗចំនួន ៣ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាព Sendai នាពេលខាងមុខ។ ទីមួយ ចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាមជ្ឈភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ក្នុងនោះ ធានាឱ្យមានការវិនិយោគសមហេតុផលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្ការប្រឆាំងនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ ទីពីរ ពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូជាសកល និងក្នុងតំបន់ អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ជាពិសេសក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្ពោះទៅរកការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការព្រមានជាមុន អំពីគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់កម្រិត។ ទីបី បន្តកែលម្អយន្តការពហុភាគីដែលមានស្រាប់ ដើម្បីឆ្លើយតបកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគ្រោះមហន្តរាយ ជាពិសេសក្នុងករណីបន្ទាន់ ដែលគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដែលកើតឡើងដោយមនុស្ស ក្នុងពេលតែមួយ៕

តាម vovworld.vn