កញ្ញា Truong Thai Thuy Duong មានអាយុ២២ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ក្នុងការប្រឡងបវរកញ្ញាភាគខាងកណ្ដាលវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦។ កញ្ញា Truong Thai Thuy Duong មានវត្ដមានក្នុងចំណោម ៨ នាក់នាំមុខគេបានទទួល ពាន រង្វាន់ស្លៀកអាវផាយប្រពៃណីស្អាតជាងគេក្នុងការប្រឡងបវរកញ្ញា Miss Heritage Global ឆ្នាំ២០១៧ ដែលអាវផាយនេះត្រូវបានរចនា ម៉ូតដោយលោក Tuan Hai ក្រោមប្រធានបទថា “ស្គរសំរិទ្ធThang Long”៕

បកប្រែដោយ Van Diep