អ្នកជំនាញការនៅប្រទេសថៃ និងតំបន់ចាត់ទុកថា កិច្ចប្រជុំ AMM 53 បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗ បង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មនៅតំបន់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត Covid-19 និងជម្រុញការកសាងផែនការស្ដារឡើងវិញរបស់អាស៊ានក្រោយជំងឺរាតត្បាត។

leftcenterrightdel
លោកបណ្ឌិត Balaz Szanto នៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ សកលវិទ្យាល័យ Webster Thailand (រូបថត៖ vnanet.vn)

យោងតាមលោកបណ្ឌិត Balaz Szanto នៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ សកលវិទ្យាល័យ Webster Thailand បានឲ្យដឹងថា ក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ២០២០ វៀតណាមបានផ្ដល់អាទិភាពជាចម្បង និងដឹកនាំអាស៊ានទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19។ ទន្ទឹមនឹងការទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19 ក្រោមការណែនាំរបស់វៀតណាម អាស៊ានក៏ផ្តោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម។ លោក Balaz Szanto បានចាត់ទុកថា គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាប្រធានអាស៊ាន គឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន ជាពិសេសផ្តោតលើការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់៕

បកប្រែដោយ Thanh Cong