និទាឃរដូវថ្មីក៏ជាកម្លាំងចលករដើម្បីសម្រេចបានសមិទ្ធិផលខ្ពស់ជាងទៀតនៅឆ្នាំថ្មី។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមរូបថតមួយចំនួនអំពីការបង្វឹកបង្ហាត់របស់កងពលតូចលេខ ៦៧៣ នៃអង្គទ័ពលេខ២៕

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ការបង្វឹកបង្ហាតបាញ់
leftcenterrightdel
ចូលទីកន្លែងប្រយុទ្ធ
leftcenterrightdel
ពិនិត្យមើលគោលដៅ
leftcenterrightdel
យុទ្ធជនក្មេងរបស់កងពលតូចលេខ ៦៧៣ (រូបថត៖ tienphong.vn)

បកប្រែដោយ Thuy Anh