ផែនការនេះមានគោលបំណងជួយដល់ប្រជាជនចំនួន ៦.៨ លាននាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃជម្លោះ  រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការផ្លាស់ទីលំនៅនៅទូទាំងប្រទេស។

leftcenterrightdel
ជនភៀសខ្លួនកំពុងរង់ចាំក្នុងជួរដើម្បីទទួលជំនួយស្បៀងអាហារ ក្នុងទីក្រុង Gumuruk ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង (រូបថត៖ vnanet.vn)

យោងតាមលោកស្រី Sara Beysolow Nyanti អ្នកតំណាងពិសេស និងអ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង បានឲ្យដឹងថា អាទិភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ រួមមាន៖ ការរក្សាការឆ្លើយតបចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ និងការការពារជាបន្ទាន់ ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី កុមារ មនុស្សចាស់ និងជនពិការ។

លោកស្រី Nyanti បាននិយាយថា ឧប្បត្តិហេតុនៃអំពើហឹង្សានិងជម្លោះកំពុងកើតឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង ហើយស្ថានភាពទឹកជំនន់ត្រូវបានព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ២០២៣ នឹងបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសនេះដូច្នេះលើសពី ២/៣ នៃចំនួនប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូង នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ និងត្រូវកិច្ចការពារ៕

តាម vovworld.vn