រូបថតមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០

រូបថតមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០photo

៣ កក្កដា ២០២២ (20:54)

កប.អនឡាញ - ចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិត... ជាកម្រងរូបថតដ៏រស់រវើកអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ដែលថតដោយអ្នកថតរូបជនជាតិហូឡង់ Stefan Hajdu។ បកប្រែដោយ Huyen Trang

go top