ស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗនៃវត្តខ្មែរដ៏ស្អាតបំផុតនៅទីក្រុង Can Tho

ស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗនៃវត្តខ្មែរដ៏ស្អាតបំផុតនៅទីក្រុង Can Thophoto

១ ធ្នូ ២០២០ (19:05)

កប.អនឡាញ - ដោយមានស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗ ទេសភាពជុំវិញវត្ដគួរឲ្យទាក់ទាញ រួមជាមួយប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យមោទនភាពនោះ  បច្ចុប្បន្ននេះវត្ដ Pitu Khosa Rangsay ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Can Tho  ជាគោលដៅមួយដែលភ្ញៀវទេសចរមិនអាចរំលងបានឡើយ។ តាម kienthuc.net.vn បកប្រែដោយ Pham Diep

go top