កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនអង់អាចក្លាហានការពារដែនសមុទ្រ

កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនអង់អាចក្លាហានការពារដែនសមុទ្រphoto

២៩ មិថុនា ២០២០ (21:13)

កប.អនឡាញ  - តំបន់លេខ ៥ កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបានទទួលភារកិច្ចគ្រប់គ្រងនិងការពារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រ និងកោះនៅភាគនិរតីនៃមាតុភូមិដែលចាប់ពីច្រកទ្វារ Ganh Hao (ខេត្ត Bac Lieu) រហូតដល់ទីក្រុង Ha Tien (ខេត្ត Kien Giang) ជាតំបន់ជាប់គ្នារវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ថៃ និងកម្ពុជា។ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនទាំងឡាយតែងតែចាត់ទុកថា "កោះជាផ្ទះ សមុទ្រជាមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯង" ។ ភារកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កងទ័ពគឺការពារភាពសុខសាន្ដ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ និងកោះ។​ បុគ្គលនីមួយៗ និងអង្គភាពនីមួយៗលើកកំពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ហើយខិតខំហ្វឹកហាត់ឱ្យបានល្អ និងត្រៀមប្រយុទ្ធ ការពារអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រ និងកោះរបស់មាតុភូមិ៕ បកប្រែដោយ Pham Diep

go top