ត្រៀមជាស្រេចថ្ងៃបុណ្យធំរបស់ប្រទេសជាតិ

ត្រៀមជាស្រេចថ្ងៃបុណ្យធំរបស់ប្រទេសជាតិphoto

២៥ មករា ២០២១ (20:53)

កប.អនឡាញ - មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ និងជាថ្ងៃបុណ្យធំរបស់ប្រទេសជាតិ។ រដ្ឋធានីហាណូយគឺជាទីក្រុងដែលមហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ បច្ចុប្បន្ន ការត្រៀមរៀបចំបានរួចរាល់ហើយ។ ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានតុបតែងដោយផ្កា និងទង់ជាតិចម្រុះពណ៌ឆ្អិនឆ្អៅ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមជូនរូបភាពមួយចំនួនអំពីទិដ្ឋភាពនៃរដ្ឋធានីហាណូយមុនពេលបើកមហាសន្និបាត៕ បកប្រែដោយ Thuy Anh

go top