"ភាពរហ័ស ភាពក្លាហាន ប្តេជ្ញាឈ្នះ" នៅសម័យសន្តិភាព

"ភាពរហ័ស ភាពក្លាហាន ប្តេជ្ញាឈ្នះ" នៅសម័យសន្តិភាពphoto

២១ ឧសភា ២០១៩ (21:50)

កប.អនឡាញ - ចាប់តាំងពីពេលបង្កើតឡើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនគ្រប់ជំនាន់នៃអង្គទ័ពលេខ ២ (អង្គភាព Huong Giang អនុវត្ដបានល្អនូវគ្រប់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនជានិច្ច។ នោះគឺជាការបំពេញមុខងាររបស់កងទ័ពប្រយុទ្ធនិងកងទ័ពផលិតកម្មនិងកសាងប្រពៃណីដ៏ត្រចះត្រចង់នៃ "ភាពរហ័ស ភាពក្លាហាន ប្តេជ្ញាឈ្នះ"។ ប្រពៃណីនោះគឺជាស្មារតីមិនអាចកាត់ថ្លៃ និងជាក្ដីមោទនភាពដ៏ធំធេងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃកងទ័ពទាំងមូលឲ្យបន្តហ្វឹកហ្វឺន លត់ដំ និងបង្កើនផលិតកម្ម។ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៤៥ នៃទិវាប្រពៃណីអង្គទ័ពលេខ ២ (១៧ ឧសភា ១៩៧៤/១៧ ឧសភា ២០១៩) អ្នកយកព័ត៌មាននៃកាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមផ្សាយរូបភាពមួយចំនួននៃសកម្មភាពនៅអង្គភាពមួយចំនួននៃអង្គទ័ពលេខ២ ដល់មិត្ដអ្នកអានដូចខាងក្រោម៖ បកប្រែដោយ Pham Diep

go top