ក្រុមជួយសង្គ្រោះហ្វឹកហ្វឺន

ក្រុមជួយសង្គ្រោះហ្វឹកហ្វឺនphoto

១៨ កក្កដា ២០២១ (17:36)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ ទោះបីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក៏ដោយ ក៏នៅទីលានហ្វឹកហាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនយោធាជាតិលេខ ៤ (Mieu Mon ទីក្រុង ហាណូយ) អត្តពលិកនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តហ្វឹកហ្វឺនដដែល។ បកប្រែដោយ Duy Hoan

go top