គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាត និងអស្ចារ្យទាំង ១០ នៅជុំវិញពិភពលោក

គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាត និងអស្ចារ្យទាំង ១០ នៅជុំវិញពិភពលោកphoto

៩ តុលា ២០២១ (18:45)

កប.អនឡាញ - អ្នកថតរូប និងយុវជនដែលស្រលាញ់សិល្បៈបានរួមគ្នាថតរូបនូវទេសភាព និងទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលធ្វើឱ្យអ្នកទស្សនារំភើប និងភ្ញាក់ផ្អើល។

go top