វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីដែលគួរតែទៅទស្សនានៅឆ្នាំ ២០២១

វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីដែលគួរតែទៅទស្សនានៅឆ្នាំ ២០២១photo

៣០ មិនា ២០២១ (17:11)

កប.អនឡាញ - សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរទេសចរណ៍នៅជុំវិញពិភពលោក ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីល្អបំផុតដែលត្រូវទៅទស្សនានៅឆ្នាំនេះ៕ តាម​ doanhnghiepvn.vn បកប្រែដោយ Duy Hoan

go top