ភាពសុខសាន្តត្រាណនៃវិថីថ្មើរជើងជុំវិញបឹង Hoan Kiem

ភាពសុខសាន្តត្រាណនៃវិថីថ្មើរជើងជុំវិញបឹង Hoan Kiemphoto

១៨ ឧសភា ២០២០ (19:46)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីផ្អាកសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាងបីខែដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខ័ណ្ឌ Hoan Kiem (ទីក្រុងហាណូយ) បានសម្រេចរៀបចំឡើងវិញនូវសកម្មភាពនានានៅវិថីថ្មើរជើងជុំវិញបឹង Hoan Kiem តាំងពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា៕ តាម nhandan.com.vn បកប្រែដោយ Thuy Anh

go top