កងទ័ពការពារព្រំដែនខិតខំប្រឹងប្រែងជួយប្រជាជននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ក្នុងការបង្ការ និងទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

កងទ័ពការពារព្រំដែនខិតខំប្រឹងប្រែងជួយប្រជាជននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ក្នុងការបង្ការ និងទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19photo

២៤ មិនា ២០២០ (19:04)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលជាង ២ ខែកន្លងមក ដើម្បីបង្ការ និងទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន វៀតណាម-ចិន វៀតណាម-ឡាវ និងវៀតណាម-កម្ពុជា កងទ័ពការពារព្រំដែន បានយាមល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ និងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅផ្លូវលំច្រកចេញចូលនិងច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងឡាយ។ ការងាររបស់អង្គភាពការពារព្រំដែនទាំងនេះ បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងព្រំដែន។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមនូវរូបភាពមួយចំនួនអំពីកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនការពារព្រំដែន ដែលជួយគាំទ្រដល់ប្រជាជនក្នុងការបង្ការ និងទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចតទៅ៖ បកប្រែដោយ Huyen Trang

go top