ប្រទេសវៀតណាមចម្រុះពណ៌តាមរយៈកែវម៉ាស៊ីនថតរូបរបស់អ្នកវ័យក្មេងបរទេស

ប្រទេសវៀតណាមចម្រុះពណ៌តាមរយៈកែវម៉ាស៊ីនថតរូបរបស់អ្នកវ័យក្មេងបរទេសphoto

១៦ កញ្ញា ២០១៨ (20:56)

កប.អនឡាញ - ប្រទេសវៀតណាមសាមញ្ញ សុខសាន្តត្រាណ តាមរយៈកែវម៉ាស៊ីនថតរូបរបស់ Drew Binsky ជាអ្នកវ័យក្មេងបរទេស៕ រូបថត៖ Drew Binsky តាម kienthuc.net.vn បកប្រែដោយ Thuy Anh

go top