ផ្កា Dalbergia tonkinensis រីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

ផ្កា Dalbergia tonkinensis រីកយ៉ាងស្គុះស្គាយphoto

៦ មិនា ២០១៩ (21:15)

កប.អនឡាញ - ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅចុងខែកុម្ភៈ និងដើមខែមីនា ផ្កា Dalbergia tonkinensis រីកយ៉ាងស្គុះស្គាយនៅតាមផ្លូវនានានៃរដ្ឋធានីហាណូយ។ សម្រស់នៃផ្កា Dalbergia tonkinensis បាននាំមកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាជន និងអ្នកទេសចរ។ បកប្រែដោយ Duy Hoan

go top