ភូមិគំនូរនៅលើជញ្ជាំងតាមតំបន់សមុទ្រ Tam Thanh

ភូមិគំនូរនៅលើជញ្ជាំងតាមតំបន់សមុទ្រ Tam Thanhphoto

២២ ឧសភា ២០១៨ (21:23)

កប.អនឡាញ - អ្នកអាចចំណាយពេល ២ ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ Tam Thanh ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង Hoi An ប្រមាណ ៤០ គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅទស្សនាភូមិនេសាទ និងផ្សារលក់ត្រីនៅពេលព្រលឹម ឬ មុជទឹកសមុទ្រផងដែរ។ តាម៖​​​​ vnexpress  បកប្រែដោយ Pham Diep

go top