រមណីយដ្ឋានប្រណីតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម

រមណីយដ្ឋានប្រណីតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមphoto

១៦ កក្កដា ២០១៨ (20:31)

កប.អនឡាញ - មកដល់រមណីយដ្ឋានទាំងនេះ ភ្ញៀវអាចសម្រាកលំហែកាយនៅអាងហែលទឹក ឬសម្រាកនៅក្នុងវិឡាបារាំងដែលបានកសាងឡើងជាង ១០០ ឆ្នាំមុន។ តាម vnexpress.net បក​ប្រែ​ដោយ Duy Hoan  

go top