ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋវៀតណាម ស្វាគមន៍ ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

go top