លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសចិន និងចូលរួមវេទិកា ស៊ាងសាន ទីក្រុងប៉េកាំង

go top