លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ចូលរួមវេទិកាបច្ចេកទេស-យោធា អន្តរជាតិឆ្នាំ២០២៣ (Army 2023) និងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ូស្គូលើកទី១១ (MCIS-11)

go top