លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ទទួលជួបអនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

go top