លោក Vuong Dinh Hue ប្រធានរដ្ឋសភាវៀត​ណាម បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា

go top