លោក Nguyen Phu Trong អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសចិន

go top