កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ដ Ha Tinh រួមដំណើរជាមួយប្រជាកសិករក្នុងការដាំស្រូវរដូវវស្សា

go top