កិច្ចសន្ទនាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc ជាមួយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

go top