នេះជានាវាកំសាន្តដំបូងមកទីក្រុង Da Nang បន្ទាប់ពីអាក់ខានអស់រយៈពេលយូរដោយសារជំងឺ Covid-19។ នាវា Le Laperouse (បារាំង) បានដឹកភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង ២០០ នាក់ ភាគច្រើនមកពីអឺរ៉ុប និងអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Da Nang។ 

leftcenterrightdel
ទទួលភ្ញៀវទេសចរពីនាវា Le Laperouse

ក្នុងខែតុលា នាវា Le Laperouse នឹងបន្តចូលចតកំពង់ផែនៅទីក្រុង Da Nang នៅថ្ងៃទី៩ ថ្ងៃទី១៦ និងថ្ងៃទី២៩ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជ្រើសរើសដំណើរទេសចរណ៍ទាំង ៣ ផ្សេងពីគ្នានៅមណ្ឌល Ngu Hanh Son ភ្នំ Ba Na Hills ទីក្រុង Hoi An និងមណ្ឌល My Son៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh