សិស្សវៀតណាមទាំង ៤៨ នាក់ ដែលបាន​ជ្រើសរើសដោយមន្ទីអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុងហាណូយសុទ្ធតែទទួលបាន​មេដាយ។ ក្នុងនោះមានមេដាយមាស ៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ១៦ គ្រឿង មេដាយសំរិទ្ធ ២០ គ្រឿង និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន៥ទៀត។ ទន្ទឹមនិងនោះ វៀតណាមនៅឈ្នះជើងឯកក្នុងការប្រឡងមិត្តរួមក្រុមដែរ។

leftcenterrightdel
ក្រុមសិស្សវៀតណាមចូលរួមការប្រឡង (រូបថត៖ មន្ទីអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុងហាណូយ)

ការប្រឡង CFM ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០១៤ សំដៅបង្កើតឱកាសផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន គំនិតថ្មី និងការអនុវត្តថ្មី ដែលទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យានៅទូទាំងពិភពលោក៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh