ការប្រឡងអូឡាំពិកព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិលើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៨ មានការចូលរួមរបស់បេក្ខជន ៣៣៥ នាក់មកពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន៨៧។

leftcenterrightdel
ក្រុមវៀតណាមចូលរួមការប្រឡងអូឡាំពិកព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិលើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមវៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១២ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដី៨៧ និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ស្នាដៃរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិលើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៨ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យការប្រឡងអូឡាំពិកក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិរបស់បេក្ខជនវៀតណាមសែលបេក្ខជនម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលបានមេដាយផងដែរ (មេដាយមាស ១៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ១៤ គ្រឿង មេដាយសំរឹទ្ធ ១១ គ្រឿង)៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh