ចូលរួមក្នុងមហោស្រពសិល្បៈគងឃ្មោះជនជាតិដើមភាគតិចតាមដងផ្លូវនេះមានសិល្បករជាង១០០នាក់

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ក្រុមសិល្បករដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវ

leftcenterrightdel
ក្រុមគងឃ្មោះកុមារ

leftcenterrightdel
យុវ​វ័យ​ជាច្រើនចូលរួមក្រុមគងឃ្មោះ

leftcenterrightdel
យុវជន យុវនារី រាំរែកតាមដងផ្លូវ

បកប្រែដោយ Duy Hoan