ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី២០១៩ ទីក្រុងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ១៨,០៥០ នាក់ កើនឡើង ១១% បើធៀបនឹងរយៈដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវទេសចរក្នុងប្រទេសជាង ៥៤,១៥០ នាក់ កើនឡើង ១១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៨។

leftcenterrightdel
ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅទីផ្សារ Cai Rang

ជាពិសេស ក្នុងឱកាសនេះ ទីក្រុងមានសកម្មភាពថ្មីមួយចំនួនដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរ ដូចជា កម្មវិធីឆ្លងកាត់ភាពជាក់ស្ដែងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ ភ្ញៀវទេសចរនឹងមានឱកាសស្វែងយល់អំពីទំនៀមទំលាប់របស់វៀតណាមនៅបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh