នេះគឺជាលើកដំបូងដែលទ័ពជើងទឹកអាស៊ាន និងចិនរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធនៅលើសមុទ្រ។ មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទ តំណាងទ័ពជើងទឹកចិនបានចាត់ទុកថា ជោគជ័យនៃ ACMEX-2018 គឺជាឱកាសល្អដើម្បីឲ្យទ័ពជើងទឹកអាស៊ាន និងចិនបន្តពង្រីកចំណងសាមគ្គីភាព កសាងទំនុកទុកចិត្តយុទ្ធសាស្រ្ត រួមចំណែករក្សាតំបន់សមុទ្រក្នុងតំបន់សន្តិភាព ស្ថិរភាព។ ប្រទេសចិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអាស៊ានបានបញ្ជូននាវា និងកម្មាភិបាល នាវិកចូលរួម ACMEX-2018 លើកនេះ។ ទ័ពជើងទឹកចិនត្រៀមជាស្រេចរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយទ័ពជើងទឹកអាស៊ានក្នុងទំហុំធំជាង៕

leftcenterrightdel
ពិធីបិទបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធនាវាចរណ៍អាស៊ាន - ចិនឆ្នាំ២០១៨
leftcenterrightdel
បណ្ដាគណៈប្រតិភូទ័ពជើងទឹកចូលរួមពិធីបិទ

leftcenterrightdel
តំណាងទ័ពជើងទឹកចិនថ្លែងក្នុងពិធីបិទ

leftcenterrightdel
តំណាងទ័ពជើងទឹកចិនជូនវត្ថុអានុស្សាវរីយ៍ដល់ប្រធាននាវាវៀតណាម

leftcenterrightdel
តំណាងទ័ពជើងទឹកចិនជូនវត្ថុអានុស្សាវរីយ៍ដល់គណៈប្រតិភូចូលរួម ACMEX-2018

leftcenterrightdel
តំណាងទ័ពជើងទឹកអាស៊ាន និងចិនថតរូបទុកអានុស្សាវរីយ៍

បកប្រែដោយ Thuy Anh