វៀតណាមមានគម្រោងវិនិយោគថ្មីទៅបរទេសចំនួន៤៤  ដោយមានទុនសរុបចំនួន ៩៦ លានដុល្លារអាមេរិក និងគម្រោងបង្កើនទំហំទុនវិនិយោគចំនួន៩ ដែលមានការកើនឡើង ៥៣.៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ វៀតណាមមានទុនវិនិយោគទៅបរទេសសរុបចំនួន ១៤៩.៥ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល៤ខែ ដើមឆ្នាំនេះ។

leftcenterrightdel
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-អេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ២០១៧ (រូបថត៖ vnanet.vn)

វៀតណាមបានវិនិយោគទៅប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន២៣ រួមទាំង ប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺប្រទេសជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ដោយមានទុនវិនិយោគ ៥៩.៨ លានដុល្លារអាមេរិក; បន្ទាប់នោះគឺប្រទេសកម្ពុជា ៣៧.៩ លានដុល្លារអាមេរិក; ម៉ាឡេស៊ី ១៣.៩ លានដុល្លារអាមេរិក; និងអាមេរិក ១២.៦ លានដុល្លារអាមេរិក៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh