កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានសក្តានុពលរបស់វៀតណាម។ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយឥតឈប់ឈរ។ កូរ៉េខាងត្បូងតែងតែជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមក្នុងការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម។

leftcenterrightdel
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

យោងតាមលោក Hoang Quang Phong អនុប្រធាន VCCI នាបច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមកំពុងជួបប្រទៈការលំបាកជាច្រើនក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ សហគ្រាសវៀតណាមជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរចត្តាឡីស័ករបស់កូរ៉េខាងត្បូង។

ក្នុងឱកាសនេះ តំណាងសហគ្រាសបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូង ដូចជា ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន គោលនយោបាយអំពីការនាំចេញ ហានិភ័យក្នុងការនាំចេញ - នាំចូល។ល៕

បកប្រែដោយ Thanh Cong