សកម្មភាពទាំងឡាយនៃយុទ្ធនាការក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានថែរក្សាសុខុមាលភាពសង្គម និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19។ យុទ្ធនាការនេះបាន និងកំពុងពង្រីកស្មារតីឈានមុខរបស់យុវវ័យទីក្រុង នាំមកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា និងគ្រប់គ្រួសារ ហើយក្លាយជា "កន្លែងណាត់ជួបគ្នា" នៃសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដ៏មានអត្ថន័យចំពោះសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនទីក្រុងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី៕

leftcenterrightdel
យុវវ័យទីក្រុងហូជីមិញចេញដំណើរទៅជួយគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត

leftcenterrightdel
ទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយដល់កម្លាំងពេទ្យយោធា

leftcenterrightdel
យុវវ័យស្រុក Nha Be ទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត Covid-19

leftcenterrightdel
សហគ្រាសដែលរួមដំណើរជាមួយយុទ្ធនាការ ជូនអំណោយជួយសិស្សមានស្ថានភាពលំបាក

leftcenterrightdel
លើកទឹកចិត្តសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត

leftcenterrightdel
យុវវ័យខ័ណ្ឌលេខ១២ សហការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខ័ណ្ឌជូនអំណោយដល់កម្មាភិបាលនិង យុទ្ធជនដែលមានស្ថានភាពលំបាក

leftcenterrightdel
ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុទ្ធនាការទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារទទួលរបបពីរដ្ឋ

បកប្រែដោយ Thuy Anh