នៅដើមឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ២០១៩ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅលើកោះ Nam Yet បានដាំដើមឈើជាច្រើនប្រភេទបន្ថែមទៀត។ ដើមឈើជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជួយឲ្យកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅលើកោះកាត់បន្ថយការនឿយហត់ ក្នុងការហ្វឹកហាត់ និងផលិតកម្ម ព្រមទាំងជាទីជំរកសម្រាប់ប្រជាជនស្នាក់នៅខណៈពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះផងដែរ៕

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ដើមឈើជាច្រើនព័ទ្ធជុំវិញសីលាចារឹកអធិបតេយ្យភាព វិមានសម្តេចមេទ័ព Tran Quoc Tuan និងផ្ទះសំណាក់នៅលើកោះ
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនសម្រាកយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្រោមម្លប់ដើមឈើធំ

leftcenterrightdel
ដើមឈើធំនៅលើកោះ

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ក្រោមម្លប់ដើមឈើត្រឈឹងត្រឈៃ

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ដើមឈើនៅលើកោះត្រូវបានថែទាំជាប្រចាំ

leftcenterrightdel
ស្ថានីយ៍សើននៅលើកោះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយដើមឈើ

បកប្រែដោយ Huyen Trang