ដូចគ្នានឹងកងទ័ពការពារដែនអាកាស និងកងទ័ពជើងអាកាសនៅទូទាំងប្រទេស កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅទីនេះបានទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីយ៉ាងសប្បាយរីករាយផង និងបំពេញល្អនូវរាល់ភារកិច្ចផងដែរ៕

leftcenterrightdel
វេលាប្រចាំការក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
leftcenterrightdel
យុទ្ធជនពិនិត្យសភាពការដោយកែវយឺត
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃស្ថានីយ៍រ៉ាដាលេខ ៦៧ តាមដានវត្ថុហោះហើរនៅលើអាកាស
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនវិភាគសញ្ញាលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
leftcenterrightdel
មេបញ្ជាការអង្គភាពផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីសភាពការនៅលើអាកាស

បកប្រែដោយ Huyen Trang