កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមផ្សាយរូបភាពមួយចំនួននៃកងទ័ពនៅកោះ Truong Sa ហាត់ប្រាណបង្កើនសុខភាព

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
យុទ្ធជនឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណ​ ដើម្បីបង្កើនសុខភាព

 

leftcenterrightdel
កន្លែងហាត់ប្រាណត្រូវបានបំពាក់សំភារៈទំនើបជាច្រើន

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ហាត់ប្រាណបង្កើនសុខភាព ដើម្បីកសាងកងទ័ព និងកាពារមាតុភូមិ

 

 

leftcenterrightdel

 
leftcenterrightdel
ការប្រកួតលេងបាល់ទះរវាងកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងផុសផុលនៅទីរួមស្រុក Truong Sa

បកប្រែដោយ Pham Diep