ដោយមានកម្លាំងចំណាន កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅតំបន់កងឆ្មាំសមុទ្រតែងតែអនុវត្ដបានល្អនូវភារកិច្ចសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ ទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធ និងដោះស្រាយករណីនាវាបរទេសរំលោភអធិបតេយ្យកោះសមុទ្ររបស់មាតុភូមិ។ កាសែងកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមដល់មិត្ដអ្នកអាននូវរូបភាពកម្មាភិបាល យុទ្ធជនរបស់កងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៤០៣៩ ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំថ្មីនៅលើសមុទ្រ។

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ក្រោយពីទទួលបទបញ្ជាពីមេបញ្ជាការមក យុទ្ធជនបានចេញដំណើរទៅអនុវត្ដភារកិច្ច
leftcenterrightdel
ការត្រួតពិនិត្យអាវុធនិងសម្ភារៈមុនពេលនាវាចាកចេញពីកំពង់ផែ
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
មនុស្សម្នាក់ៗទទួលភារកិច្ចផ្សេងគ្នា
leftcenterrightdel
ស្រាវទាញយុថ្កាមុនពេលនាវាចេញដំណើរ
leftcenterrightdel
ត្រៀមកាំភ្លើងធំយ៉ាងហ្មត់ចត់
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
នាវាកងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៤០៣៩ ចេញដំណើរបំពេញភារកិច្ចសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ និងការពារលំហសមុទ្រ

បកប្រែដោយ Pham Diep