លោករដ្ឋមន្រ្តី Sergei Shoigu មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតុបតែម្ហូបដែលគួរឲ្យទាក់ភ្នែក។ បន្ទាប់ពីចប់ពិធី Festival លោករដ្ឋមន្រ្តី Sergei Shoigu បានកាត់នំខេកជាបីចំណែក ហើយបានចែកនំមួយដុំជូនក្រុមចុងភៅវៀតណាម

leftcenterrightdel
លោករដ្ឋមន្រ្តី Sergei Shoigu បានទៅទស្សនាស្តង់តាំងបង្ហាញម្ហូបរបស់ក្រុមចុងភៅកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម
leftcenterrightdel
លោករដ្ឋមន្រ្តី Sergei Shoigu កាត់នំខេកជូនក្រុមចុងភៅកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម
leftcenterrightdel
ស្តង់តាំងបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ក្រុមចុងភៅកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម
leftcenterrightdel
ក្រុមចុងភៅកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានចម្លាក់ឪឡឹកមានរូបសញ្ញា Army Games 2020

នៅឱកាសនេះ អ្នកទស្សនាក៏បានពិសារម្ហូបអាហារដែលមានលក្ខណៈប្រពៃណីវៀតណាមដូចជា  សាច់មាន់ចៀន សាច់មាន់ស្ងោ ឆ្អឹងជំនីរផ្អែម ណែមចៀន........។

បកប្រែដោយ Pham Diep