ដើមឈើដែលបានដាំនៅប្រជុំកោះគឺជាឈើសម្របនឹងអាកាសធាតុដ៏ពិបាកទ្រាំនៅប្រជុំកោះ Truong Sa និងដើមឈើហូបផ្លែមួយចំនួន។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមឧទ្ទេសនាមរូបថតមួយចំនួនអំពីពិធីដាំដើមឈើនៅដើមឆ្នាំថ្មីនៅកោះ Son Ca ប្រជុំកោះ Truong Sa៕

leftcenterrightdel
ពិធីដាំដើមឈើនៅដើមឆ្នាំថ្មីបានរៀបចំឡើងនៅឧទ្យាននាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
បញ្ជូនឈើសម្រាប់ដាំ
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
យុទ្ធជនដាំដើមឈើ

បកប្រែដោយ Thuy Anh