ក្នុងនោះ មានបណ្ដាស្តុបលក់របស់របរបែបសិប្បកម្មបុរាណ និងការតាំងលក់ទឹកខ្មៅ ជាដើម បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។ ការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីបានបង្កបង្កើតបរិយាកាសវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅបណ្ដាថ្ងៃដើមឆ្នាំ។

leftcenterrightdel
លោកគ្រូបង្រៀនកាលពីសម័យមុន
leftcenterrightdel
ការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណី
leftcenterrightdel
ទីកន្លែងតាំងបង្ហាញពីការប្រឡងនៅអតីតកាល
leftcenterrightdel
មិត្តវ័យក្មេងមានការចាប់អារម្មណ៍លើការសរសេរអក្ខរវិចិត្រ

បកប្រែដោយ Thuy Anh