ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងពិធីបើកទិវាបុណ្យទេសចរណ៍ “វប្បធម៌ផ្សារអណ្តែកទឹក Cai Rang”

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
លោក Le Van Tam អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Can Tho ថ្លែងក្នុងពិធី (រូបថត៖ nld.com.vn)

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
ទូកធំតូចជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំនៅលើផ្សារអណ្តែតទឹក Cai Rang (រូបថត៖ nld.com.vn)

 

leftcenterrightdel
ស្តង់ដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ (រូបថត៖ nld.com.vn)

 

leftcenterrightdel
ភ្ញៀវកំពុងទទួលទាននំប្រជាប្រិយនៅក្នុងទិវាបុណ្យ (រូបថត៖ nld.com.vn)

 

leftcenterrightdel
ការដាក់តាំងបង្ហាញបន្លែនៅក្នុងទិវាបុណ្យ (រូបថត៖ nld.com.vn)

បកប្រែដោយ Duy Hoan