យោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែលហ្សិកប្រចាំនៅវៀតណាមលោកស្រី Jehanne Roccas បានឲ្យដឹងថា នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ និងម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសបែលហ្សិកដល់ប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ។ រាល់សកម្មភាពវប្បធម៌នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញប្រជាជននៃរដ្ឋធានីមកទស្សនាជាច្រើន។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមដល់មិត្តអ្នកអានអំពីរូបថតមួយចំនួននៅព្រឹត្តិការណ៍ “A Touch of Belgium”៕

leftcenterrightdel
ឈុតសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុម “Majoretteketet-Bruxelles”
leftcenterrightdel
ក្រុម “Majoretteketet-Bruxelles” រួមសម្ដែងជាមួយក្រុម Pinky មកពីសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសវៀតណាម
leftcenterrightdel
កុមារវៀតណាម....
leftcenterrightdel
...និងកុមារអន្តរជាតិស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ “A Touch of Belgium”
leftcenterrightdel
សកម្មភាពសម្រាប់កុមារនៅព្រឹត្តិការណ៍ “A Touch of Belgium”
leftcenterrightdel
ស្ដង់អាហារនៅព្រឹត្តិការណ៍តែងតែទាក់ទាញទស្សនិកជនជាច្រើន
leftcenterrightdel
ប្រជាជនជាច្រើនកុះករមើលសកម្មភាពវប្បធម៌នៅព្រឹត្តិការណ៍

បកប្រែដោយ Thuy Anh