បញ្ជាការដ្ឋានរដ្ឋធានីហាណូយ បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ន អង្គភាពនានា ដើម្បីធានាការបាញ់កាំជ្រួចប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការ និងប្រកបដោយមានសុវត្ថិភាព។

leftcenterrightdel
ការបាញ់កាំជ្រួចនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ My Dinh រដ្ឋធានីហាណូយ (រូបថតឧទាហរណ៍)

ការបាញ់កាំជ្រួចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីតាំងចំនួន៣១ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ រួមមាន បឹង Hoan Kiem; បឹង Ngoc Khanh; បឹង Hoang Cau; ឧទ្យាន Thong nhat; សួនផ្កា Lac Long Quan; បឹង Van Quan; ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ My Dinh។ល៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang