អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមានប្រតិភូ ១២២ នាក់មកពីប្រទេសចំនួន ២២ ជាសមាជិករបស់សហភាព APPU និងអង្គការអន្ដរជាតិ ព្រមទាំងមានវត្ដមានពីលោកអគ្គលេខាធិការ APPU និងអគ្គនាយកសហភាពប្រៃសណីយ៍ពិភពលោក(UPU) ផងដែរ។

leftcenterrightdel
លោក Nguyen  Minh Hong អនុរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍វៀតណាមថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ baochinhphu.vn)

 

អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាលើការផ្លាស់ថ្មី និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ APPU គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នៃសេវាប្រៃសណីយ៍ កាលានុវត្ដភាព និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ខ្លឹមសារ និងជំនាញប្រៃសណីយ៍ត្រូវបានលើកយកពិភាក្សានៅសម័យប្រជុំនៃបណ្ដាក្រុមការងារ ដើម្បីបង្កើនការសហការនៅតំបន់ ព្រមទាំងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហភាពប្រៃសណីយ៍ពិភពលោក UPU​ ផងដែរ ៕

បកប្រែដោយ Pham Diep