ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ឥណ្ឌា និងវៀតណាមមានសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ និង ប្បធម៌ មានជាអាតិ៍ក្រុមអ្នកជំនាញឥណ្ឌាផ្នែកបុរាណវិទ្យាមកជួយឧបត្ថម្ភដល់ខាងវៀតណាមនៅកេរិ៍ដំណែលវប្បធម៌ My Son ; ការរៀបចំទិវា Yoga នៅវៀតណាម និង មហោស្រពអាហារ ម្ហូបជាដើម។ល។

leftcenterrightdel
វប្បធម៌ជាវិស័យមួយនៅក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង៣នៃទំនាក់ទំនងឥណ្ឌា-អាស៊ាន (រូបថត៖newstrack.com)

វៀតណាមជាសមាជិកយ៉ាងសកម្មក្នុងអាស៊ាន និង ជាដៃគូក្នុងគោលនយោបាយ "ឆ្ពោះទៅខាងកើត" របស់ឥណ្ឌា។ ការរួមចំណែករបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសសម្របសម្រួល រវាងឥណ្ឌា និងអាស៊ាន បានពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែជិតស្នីទ។ ក្រៅពីវិស័យវប្បធម៌ចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងឥណ្ឌា និងអាស៊ានគឺវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការតភ្ជាប់គ្នាទៀតផង។

បកប្រែដោយ Van Hoa