អតីតអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក Le Luong Minh បានថ្លែងសុន្ទរកថាបូកសរុបបេសកកម្មរបស់លោកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន។

leftcenterrightdel
 អគ្គលេខាធិការអាស៊ានថ្មី លោក Lim Jock Hoi មានប្រសាសនៅពិធី។ (រូបថត៖ vietnamplus.vn)

រីឯ អគ្គលេខាធិការអាស៊ានថ្មី លោក Lim Jock Hoi បានចាត់ទុកថា ក្នុងសភាពការណ៍នៅតំបន់ និងលើពិភពលោកមានការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញ នាបច្ចុប្បន្ននេះ ការរក្សា និងបង្កើនតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់បន្ថែមទៀត៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang